Урок виробниче навчання групи 19.31 ЛХБА

(Опубліковано : 19 05 2020 р.)

Завантажити

Інструкційно – технологічна картка для проведення виробничого навчання № 29

Тема:Відбірпробгрунту. Приготування змішаних зразків грунту для аналізу.

Мета:Навчитисявідбиратипробигрунтузадопомогоюлопатитаготуватизмішані зразкидляаналізу.

Обладнаннятаматеріальнезабезпечення:

Штикова тасовкова лопати.

Правилатехнікибезпекипідчасвиконаннязавдання:

1.Обережноповодимося з приладом.

2.Дотримуємосяправилкористуваннялопатами.

3.Увипадку пошкодження приладу діяти за вимогами правил безпеки.

Змістіпослідовністьвиконаннязавдання:

1. Повторення теоретичних відомостей.

2. Виконати завдання № 1

- на присадибній ділянці потрібно відібрати пробу грунту для аналізу

- вибираємо рівну площину на ділянці приблизно 20 м 2

- візуально проводимо діагоналі і відмічаємо 5 точок да будемо брати проби.

- по кожній діагоналі в намічених точках робимо прикоп (викопуємо ямку на глибину лопати)

- з вертикальноїстінки вирізаємо прямокутну пластину 20 – 25 см. приблизно 0.5 кг. так, щоб відібрати зріз грунту знизу вгору на всю глибину

- взяті зразки грунту перемішуємо на листі фанери, на мішковині, на брезенті – створюючи змішаний зразок 300 - 500гр

- змішаний зразок упаковути у пакет або коробочку, додаючи етикетку

3. Виконати завдання № 2

- біля будинку відібрати у 5 точках пробу грунту совковою лопатою

- під час роботи з совковою лопатою в грунті робимо вузьку щілину на глибину лопати

- у цій щілиніна її рівній стінці зрізаємо тонкий шар грунту(80 – 100гр)

- і так робимо у всіх п’яти точках

- взяті зразки грунту перемішуємо на листі фанери, на мішковині, на брезенті – створюючи змішаний зразок 300 - 500гр

- змішаний зразок упаковути у пакет або коробочку, додаючи етикетку

4. Завдання № 3

- на полі підприємства відібрати пробу грунту за допомогою спеціального бура. це завдання викладене у відео

Достовірністьрезультатівхімічногоаналізугрунтубезпосередньозалежитьвідретельностівзяттяпроб.Підходитидоскладання проби потрібно дуже відповідально. Інакшепідзагрозоюопинитьсядостовірністьотриманихрезультатів. Якщопробибралисядебулипорушеннявпроцесі підготовкизразків, топоказникианалізубудутьспотворені.

Контрольні запитання:

1.На якій глибині відбирають пробу грунту на пасовищах і сінокосах ?

2. Яка повинна бути массазмішаноїпробигрунту відібрана буром?

3. Якого змісту етикетку додають до упаковки з пробами грунту? Домашнє завдання: Повторити : визначення за зовнішнім виглядом добрив. Навчальні посібники: Підручник ХБА, конспекти.

(Опубліковано : 15 05 2020 р.)

Завантажити

(Опубліковано : 13 05 2020 р.)

Завантажити

Майстер-клас