Психолог ліцею Молібог Анна Олександрівна

Молібог Анна

Молібог Анна Олександрівна - працює практичним психологом Ічнянського професійного аграрного ліцею з 2009 року. Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя за спеціальністю ”соціальна педагогіка; практична психологія” в 2009 році.

Метою роботи практичного психолога ДПТНЗ "Ічнянського професійного аграрного ліцею" – є розвиток та формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості, створення оптимальних соціально – психологічних умов для навчання, виховання учнівської молоді в навчальному закладі.

  Основні завдання роботи :
 • Забезпечити психологічне обстеження учнів та груп, що дає змогу виявити, наприклад, учнів з високим рівнем сформованості організаторських здібностей, лідерських якостей, які корисно враховувати при розподілі доручень у групі, організації діяльності учнівського самоврядування ліцею.
 • Проводити пропаганду та заходи щодо здорового способу життя серед всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Забезпечити корекційно – відновлювальну та розвивальнау роботу – здійснення психолого – педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та позитивного світосприйняття, соціально корисної життєвої перспективи ( зокрема у дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
 • Забезпечити профілактику – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально – виховному процесі.
 • Організувати психологічну просвіту – надання учням та працівникам ліцею основних психологічних знань з метою всебічного особистісного розвитку, збагачення інтелектуального, емоційного потенціалу, уміння комфортно почуватися у життєвих ситуаціях.
 • Забезпечити психоконсультативну роботу – надання допомоги в розумінні людиною того, що відбувається в її життєвому просторі осмисленому досягненні поставленої цілі на основі усвідомленого вибору при вирішенні проблем емоційного і міжособистісного характеру.
 • Приділяти значну увагу в роботі з дітьми, які опинилися в складних та кризових життєвих ситуаціях.
 • Співпрацювати з адміністрацією навчального закладу.
 • Забезпечити виконання державних програм.