Хімія

13.11.2020  


 

Урок Тема Застосування вуглеводнів

Вибрати на свій розсуд запитання та дати на нього письмову відповідь або підготувати презентацію

1. Застосування метану

2. Застосування етену (етилену)

3. Застосування пропену (пропілену)

4. Застосування етину (ацетилену)

5. Застосування бензену

6. Застосування галогенпохідних вуглеводнів

7. Застосування парафіну

8. Застосування рідких алканів (рідких вуглеводнів)

9. Застосування твердих алканів (твердих вуглеводнів)

10. Що таке октанове число та як воно пов’язане з якістю бензину?