Хімія

01.02 2020  


 

03.12 2020  


 

Тема Застосування вуглеводнів

Вибрати на свій розсуд запитання та дати на нього письмову відповідь або підготувати презентацію та надіслати мені

Чекаю роботу кожного для оцінювання

1. Застосування метану

2. Застосування етену (етилену)

3. Застосування пропену (пропілену)

4. Застосування етину (ацетилену)

5. Застосування бензену

6. Застосування галогенпохідних вуглеводнів

7. Застосування парафіну

8. Застосування рідких алканів (рідких вуглеводнів)

9. Застосування твердих алканів (твердих вуглеводнів)

10. Що таке октанове число та як воно пов’язане з якістю бензину?

Д/з Підготуватися до контрольного тестування з теми «Вуглеводні»

26.11 2020  


 
 
 
 
 

Тема уроку Алкени. Хімічні властивості алкенів

Знати: представників алкенів, основні хімічні властивості алканів, зокрема реакції приєднання та горіння (окиснення).

Вміти: писати рівняння відповідних хімічних реакцій.

Перегляньте відео уроки за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=rBhui9a2R8Y

https://www.youtube.com/watch?v=rqYrpVSiwHM

Опрацюйте презентацію

Д/з § 8,9

Зробити конспект з презентації або переписати висновок на стор.48 та 53 підручника Хімія 10 кл

Підручник Хімія 10 кл П. П. Попель, Л. С. Крикля за посиланням

https://pidruchnyk.com.ua/381-hmya-popel-kriklya-10-klas.html