Фізика

Тема уроку: Сила Лоренца

1. Переглянути презентацію за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-fiziki-v- 11-klasi-na-temu-sila-lorenca-131180.html

2. Виконати завдання, що на 12 слайді. Посилання на підручник

https://uroky.com.ua/fizyka-11klas- baryahtar/

26.04.2021  


 

Тема уроку: Сила Ампера

1. Переглянути презентацію за посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-fiziki-v-11-klasi- na-temu-sila-ampera-131174.html

2. Зробити конспект уроку.

20.04.2021  


 

Тема уроку: Магнітне поле.

1. Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=5cOaV5wZUoo

2. Законспектувати основне.

19.04.2021  


 

13.04.2021  


 

Безпека людини під час роботи з електричними пристроями

1.Переглянути презентацію за посиланням

http://www.myshared.ru/slide/1241973/

19.01.2020  


 

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

1. Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=F0oYB3KSieU

2. Дати відповіді на запитання в кінці відео.

12.01.2020  


 

Тема уроку: Робота та потужність електричного струму

1. Переглянути відео за посиланням

2. Законспектувати формули.

11.01.2021  


 

1. Переглянути відео за посиланням

2. Дати відповіді на запитання

• Що називають електричним зарядом?

• Назвіть одиницю електричного заряду

• Які два роди зарядів існують?

• Хто і як першим виміряв заряд електрона?

• Сформулюйте закон Кулона

07.12.2020  


 

Підготувати одне з повідомлень

1. Капілярні явища в природі і техніці

2. Полімери та їх застосування в народному господарстві

3. Кристали та їх ріст

25.11.2020  


 

Лабораторна робота «Визначення модуля пружності»

1. Переглянути відео за посиланням

2. Оформити лабораторну роботу.

18.11.2020  


 

16.11.2020  


 

11.11.2020  


 

Кристалічні та аморфні тіла

1. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=XURS4-ZwX6k https://www.youtube.com/watch?v=XURS4-ZwX6k

2. Підготувати інформацію про рідкі кристали.

09.11.2020р.  


 

1. Переглянути відео за посиланням

2. Виконати роботу в домашніх умовах

3. Оформити лабораторну роботу

04.11.2020  


 

Тема уроку: Змочування. Капілярні явища.

Передивитися відео за посиланням

Дати відповіді на запитання:

1. За яких умов рідина змочує поверхню твердого тіла?

2. Від яких чинників залежить підняття рідини в капілярах?

3. Наведіть приклади капілярних явищ.

Тема уроку: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ группа 19.36 ТМСГВ

Молекулярна фізика — розділ фізики, у якому розглядаються закономірності атомно- молекулярної будови макроскопічних тіл (систем).

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ)

I положення. Усі речовини складаються з молекул або інших структурних одиниць (атомів, йонів і електронів), розділених проміжками.

♦ Свідченням дискретної побудови речовини є фотографії, одержані за допомогою йонного, електронного і тунельного мікроскопів. Про наявність проміжків між молекулами свідчить зміна об'єму твердих тіл і рідини при змінюванні їхньої температури, дифузія.

II положення. Молекули або інші структурні частинки перебувають у неперервному хаотичному русі (рис. 1.1, а).

♦ Підтвердженням цього положення с явища дифузії, броунівського руху, осмосу.

Дифузія — це процес перерозподілу концентрації атомів у просторі шляхом хаотичної, тобто теплової, міграції.

Осмос — однобічна дифузія.

Броунівський рух — хаотичний рух частинок твердого тіла, що зависли у рідині або в газі. Відкритий у 1827 р. англійським ботаніком Р. Броуном. Спостерігається в оптичний мікроскоп зі збільшенням Г ≈ 500. Пояснюється поштовхами молекул, які оточують частинку, внаслідок їх неупорядкованого теплового руху.

III положення. Молекули або атоми одночасно притягуються і відштовхуються, а рівнодійна цих сил називається силою міжмолекулярної взаємодії.

♦ Свідченням є виникнення пружних сил при деформації тіл, виникнення сил поверхневого натягу, збереження об'єму рідинами та твердими тілами.

♦ Сили молекулярної взаємодії є силами притягання й відштовхування, залежать від відстані між молекулами і переважно виникають унаслідок взаємодії електричних зарядів, які входять до їх складу. Ці сили є короткодіючими.

Завдання: Наведіть приклади проявів і застосування дифузії в науці, техніці, природі, житті людини ( відповідь дати в письмовій формі та надіслати фото)