Фізика

Лабораторна робота «Визначення модуля пружності»

1. Переглянути відео за посиланням

2. Оформити лабораторну роботу.

18.11.2020  


 

16.11.2020  


 

11.11.2020  


 

Кристалічні та аморфні тіла

1. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=XURS4-ZwX6k https://www.youtube.com/watch?v=XURS4-ZwX6k

2. Підготувати інформацію про рідкі кристали.

09.11.2020р.  


 

1. Переглянути відео за посиланням

2. Виконати роботу в домашніх умовах

3. Оформити лабораторну роботу

04.11.2020  


 

Тема уроку: Змочування. Капілярні явища.

Передивитися відео за посиланням

Дати відповіді на запитання:

1. За яких умов рідина змочує поверхню твердого тіла?

2. Від яких чинників залежить підняття рідини в капілярах?

3. Наведіть приклади капілярних явищ.

Тема уроку: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЇХ ДОСЛІДНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ группа 19.36 ТМСГВ

Молекулярна фізика — розділ фізики, у якому розглядаються закономірності атомно- молекулярної будови макроскопічних тіл (систем).

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ)

I положення. Усі речовини складаються з молекул або інших структурних одиниць (атомів, йонів і електронів), розділених проміжками.

♦ Свідченням дискретної побудови речовини є фотографії, одержані за допомогою йонного, електронного і тунельного мікроскопів. Про наявність проміжків між молекулами свідчить зміна об'єму твердих тіл і рідини при змінюванні їхньої температури, дифузія.

II положення. Молекули або інші структурні частинки перебувають у неперервному хаотичному русі (рис. 1.1, а).

♦ Підтвердженням цього положення с явища дифузії, броунівського руху, осмосу.

Дифузія — це процес перерозподілу концентрації атомів у просторі шляхом хаотичної, тобто теплової, міграції.

Осмос — однобічна дифузія.

Броунівський рух — хаотичний рух частинок твердого тіла, що зависли у рідині або в газі. Відкритий у 1827 р. англійським ботаніком Р. Броуном. Спостерігається в оптичний мікроскоп зі збільшенням Г ≈ 500. Пояснюється поштовхами молекул, які оточують частинку, внаслідок їх неупорядкованого теплового руху.

III положення. Молекули або атоми одночасно притягуються і відштовхуються, а рівнодійна цих сил називається силою міжмолекулярної взаємодії.

♦ Свідченням є виникнення пружних сил при деформації тіл, виникнення сил поверхневого натягу, збереження об'єму рідинами та твердими тілами.

♦ Сили молекулярної взаємодії є силами притягання й відштовхування, залежать від відстані між молекулами і переважно виникають унаслідок взаємодії електричних зарядів, які входять до їх складу. Ці сили є короткодіючими.

Завдання: Наведіть приклади проявів і застосування дифузії в науці, техніці, природі, житті людини ( відповідь дати в письмовій формі та надіслати фото)