Фізика

Вологість повітря

1. Переглянути відео за посиланням

2. Дати відповіді на запитання

• Що таке вологість повітря

• Що називають точкою роси

• Які прилади для визначення вологості повітря ви знаєте?

• Чому потрібно стежити за вологістю повітря

19.11.2020  


 

Тема уроку: Пароутворення і конденсація

1. Перглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=T0YOXFxLa4o

2. Дати відповіді на запитання:

 Що таке пароутворення?

 Що називають випаровуванням?

 Від яких чинників залежить швидкість випаровування?

 Що таке конденсація?

17.11.2020  


 

16.11.2020  


 

Теплові машини

1. Переглянути презентацію за посиланням http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/11438/mod_resource/content/1/Презентація.Теплові%20двигуни.pdf http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/11438/mod_resource/content/1/Презентація.Теплові%20двигуни.pdf

10.11.2020р.  


 

Необоротність теплових процесів

1. Прочитати §39 пункт 1. Фізика 10 клас. В.Г.Бар’яхтар за посиланням https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html

2. Законспектувати означенн

09.11.2020р.  


 

1.Вивчити §38 пункт 2,3,4 Фізика 10 кл. В.Г.Бар’яхтар.

2. Законспектувати формули ізохорного, ізотермічного,ізобарного, адіабатного процесів.

05.11.2020  


 

03.11.2020  


 

1.Переглянути відео за посиланням

2. Законспектувати формули

Тема уроку: Кількість теплоти

Вивчити §36 пункт 3 стор. 218 за посиланням

https://uchebniki-online.net/435-fizika-10-klass-baryahtar.html