Фізика

28.04.2021  


 

Тема уроку: Рівняння стану ідеального газу.

1.Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=RxJEIGZlBwg

2. Дати відповіді на 3 запитання в кінці відео.

14.04.2021  


 

08.04.2021  


 

Тема уроку: Температура. Абсолютна шкала температур

1. Переглянути презентацію за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-temperatura- 77615.html

2. Дати відповіді на запитання:

а) за яких умов система перебуває в стані теплової рівноваги.

б) дайте означення температури

в) що таке термометр, яким є принцип його дії.

г) які види термометрів ви знаєте.

07.04.2021р.  


 

Тема уроку: Основне рівняння молекулярно-кінетичної –теорії ідеального газу.

1. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=M5lQQmUx4JY

2. Законспектувати основні формули та визначення.

05.04.2021р.  


 

Тема уроку: Швидкості молекул газу та їх вимірювання

1. Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=8vOgBOsY7-s

2. З мережі Інтернет описати дослід Штерна.

30.03.2021р.  


 

Підсумковий урок з теми «Динаміка»

1.Написати повідомлення на одну з тем:

а) Сила тертя в техніці і в природі

б) Важелі в живій природі

в) Як «працює» парашут

г)Внесок космонавток і астронавток в освоєння космічного простору.

21.01.2021р.  


 

Лабораторна робота «Дослідження рівноваги тіла»

1. Переглянути відео за посиланням

2. Оформити лабораторну роботу

13.01.2021р.  


 

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжінні

1. Переглянути відео за посиланням

2. Законспектувати матеріал відео

24.11.2020р.  


 

Третій закон Ньютона

1. Переглянути відео за посиланням

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o-za-red-v-g-baryahtara-s-o-dovgogo/rozdl-5-32-tretyi-zakon-nyutona/14453-video

2. Виконати тести

1.Одиниця вимірювання сили

а) Н б) м/с в) кг/м г)м/кг

2. Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямом.

а) Перший закон Ньютона б) Другий закон Ньютона

 в) Третій закон Ньютона г) Закон всесвітнього тяжіння

3.За яких умов тіло зберігає свою швидкість сталою?

а)Якщо на тіло не діють тіла.

 б)Якщо на тіло не діють тіла, або дія усіх сил, прикладених до тіла є скомпенсованою.  

в)Якщо рівнодійна усіх сил, прикладених до тіла дорівнює нулю.  

г)Якщо швидкість тіла не змінюється.

4.Чому (згідно чого) іноді під час різкого повороту автомобіля направо, можуть відчинитися ліві дверцята?

а) Завдяки дифузії б) Через явище інерції  

в) Через тертя г)Завдяки атмосферному тиску

5. Що ми розуміємо під буквою F у формулі ІІ-го закону Ньютона?

а)Силу б) Кілька сил

в)Геометричну суму усіх сил, прикладених до тіла  г) Прискорення

6. Що є причиною прискорення тіла?

а) Маса тіла б)Швидкість тіла в) Прикладені сили г) Густина тіла

17.11.2020р.  


 

Другий закон Ньютона

1. Переглянути відео за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=YC63G2pYF9A

2. Навести приклади прояву другого закону Ньютона в житті, в природі.

12.11.2020р.  


 

Перший закон Ньютона

Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=4ZZ-eOUu52o

10.11.2020р.  


 

05.11.2020  


 

Тема уроку: Сили в механіці

1.Переглянути відео за посиланням

2. Законспектувати основне.

03.11.2020  


 

Лабораторна робота «Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскоренного руху»

Завдання: зробити аналіз результатів експерименту!