Фізика

27.04.2021  


 

Тема уроку: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

1. Фізика 10 клас рівень стандарту В.Г.Бар’яхтар ( посилання https://uroky.com.ua/fizyka-10- baryahtar/)

2. §26 (пункт 1,2) §27(пункт 1,2) законспектувати.

3. Навести приклади проявів і застосування дифузії в науці, техніці, природі, житті людини.

20.04.2021  


 

13.04.2021  


 

Тема уроку: Атоми і молекули. Будова атома і атомного ядра.

1. Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=z16m2YL33ao

2. Виконати тестові завдання запропоновані в кінці відео.

06.04.2021  


 

Тема уроку: Сучасні методи дослідження будови речовини

Сучасні методи дослідження будови речовини:

1. Спектральний аналіз

2. Центрифугування

3. Електрофорез

4. Хроматографія

5. Гель-фільтрація

6. Полярографічний метод

Завдання: знайти в мережі інформацію про один із наведених методів дослідження будови речовини.

30.03.2021  


 

Лабораторна робота «Дослідження рівноваги тіла»

1. Переглянути відео за посиланням

2. Оформити лабораторну роботу

18.01.2021  


 

Тема уроку: Рівновага тіл. Умови рівноваги тіл. Момент сили.

1. Переглянути відео за посиланням

2. Зробити конспект лекції.

11.01.2021  


 

Третій закон Ньютона

1. Переглянути відео за посиланням http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/fzika-9-klas-pdrychnik-baryahtar-v-g-dovgiyi-s-o-bozhinova-f-ya-kryuhna-o-o-za-red-v-g-baryahtara-s-o-dovgogo/rozdl-5-32-tretyi-zakon-nyutona/14453-video

23.11.2020  


 

Другий закон Ньютона

1. Переглянути відео за посиланням

2. Навести приклади прояву другого закону Ньютона в житті, в природі.

18.11.2020  


 

Перший закон Ньютона

Переглянути відео за посиланням

16.11.2020  


 

11.11.2020  


 

Тема уроку: Сили в механіці

1.Переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=GLFDbpwQ10o

2. Законспектувати основне.

09.11.2020р.  


 
 
 

Тема уроку : Лабораторна робота «Дослідження руху тіла по колу»

Посилання на лабораторну роботу:

1.Ознайомитися з проведенням лабораторної роботи

2. Оформити лабораторну роботу

3. Зробити висновки.

Лабораторна робота «Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскоренного руху»

Завдання: зробити аналіз результатів експерименту!