Біологія і екологія

Зробити конспект §33,34

підручник

https://pidruchnyk.com.ua/1368-biologiya-ekologiya-ostapchenko-10-klas.html

Виконати тест "Модифікаційна мінливість"

1. Укажіть, чим модифікаційна мінливість відрізняється від мутаційної.

а)відбуваються зміни генотипу

б)успадковується

в)може проявлятися масово

г)виникає під впливом мутагенного фактору

д)має пристосувальний характер

е)не зберігається протягом життя

2.На рисунку зображено Зайця сірого влітку (а) та взимку (б). Який тип спадковості зумовив такі зміни?

а)генна

б)геномна

в)хромосомна

г)модифікаційна

3. Укажіть, яка частина варіаційного ряду містить найбільше варіантів

а)початок ряду

б)кінець ряду

в)середня частина ряду

г)початок і кінець ряду

4. Норма реакції організму зумовлена

а)дією генотипу організму

б)впливом фізичних чинників

в)взаємодією генотипу та чинників середовища

г)впливом хімічних мутагенів

5. Укажіть, яка з названих змін є модифікацією

а)редуковані крила у дрозофіли

б)трисомія за 21-ою парою хромосом у людини

в)горіхоподібна форма гребеня у курей

г)рахіт у людини

6. Прочитайте речення, де пропущені окремі слова та словосполучення, позначені цифрами. Укажіть правильний варіант відповіді.

Модифікаційна мінливість зумовлена змінами (1), що (2)

а)1- фенотипу, 2 - успадковуються

б)1- фенотипу, 2 - не успадковуються

в)1- генотипу, 2 - успадковуються

г)1- генотипу, 2 - не успадковуються

7. Укажіть, які ознаки зазнають значних змін від зміни умов зовнішнього середовища

а)колір очей

б)молочність

в)колір плодів

г)групи крові

8. Послідовність чисельних показників проявів певної ознаки (варіант), розташованих порядку їхнього зростання чи зменшення, - це

а)вибірка

б)норма реакції

в)варіаційний ряд

г)варіаційна крива

9.Якщо переселити корів у гірську місцевість, то вони стають низькорослими та малоудійними. Зі змінами чого ми маємо справу?

а)генотипу

б)фенотипу

в)каріотипу

г)прототипу

10. Виберіть приклади, що ілюструють неспадкову мінливість

а)Збільшення кількості еритроцитів у жителів гірської місцевості

б)Хвилясте волосся у людини

в)Карликовість у рослин, що виросли у горах

г)Комолість (відсутність рогів) у великої та дрібної рогатої худоби

д)Рожевий колір фламінго у разі харчування пігментованими рачками

11. Виберіть приклади, що ілюструють неспадкову мінливість

а)Зміна забарвлення хутра зайця залежно від пори року

б)Серпувата форма еритроцитів у людини

в)Рожевий колір квітки у мірабіліса - "нічної красуні"

г)Розвиток м'язів внаслідок тренування

д)Засмага у результаті дії ультрафіолетового випромінювання

12. Виберіть причини, що зумовлюють модифікаційну мінливість

а)незалежне розходження хромосом під час мейозу

б)морфологічні зміни внаслідок тренувань

в)вставлення чи випадання частини хромосоми

г)адаптаційні зміни до умов довкілля

розглянути презентацію та зробити по ній міні- конспект, для перегляду презентації скористайтеся цим посиланням

https://naurok.com.ua/prezentaciya-transplantaciya-tkanin-ta-organiv-u-lyudini-perspektivi-106986.html

12.11.2020