Біологія і екологія

Виконати контрольну роботу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ

« БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь

1. Наука, яка досліджує гриби називається 2. Визначте рівень організації життя вовка:

А альгологія А організмовий

Б систематика Б тканинний

В морфологія В клітинний

Г мікологія Г молекулярний

3. Укажіть захворювання людини, яке спричиняють бактерії: 4. Укажіть організм, клітина якого не мають ядра:

А губчаста енцефалопатія А амеба протей

Б ендемічний зоб Б бактерія

В туберкульоз В хламідомонада

Г поліомієліт Г інфузорія-туфелька

5. Знайдіть правильне твердження 6. Знайдіть правильне твердження:

А види об’єднуються в родини А види об’єднуються в порядок

Б види об’єднуються в один ряд Б види об’єднуються в царство

В класи родини об’єднуються в В класи об’єднуються в роди

Г царства об’єднуються в типи Г порядок об’єднується в родини

Установіть відповідність

7. Установіть відповідність між біологічними системами та їхніми складовими частинами:

1 клітина А особини одного виду

2 біосфера Б органели

3 популяція В усі екосистеми нашої планети

4 екосистема Г популяції різних видів, абіотичні фактори.

8. Дайте визначення поняттям:

1 Біорізноманіття

2 Критерії виду

3 Археї

4 Еукаріоти

9. Дайте розгорнуту відповідь на ТРИ запитання НА ВИБІР

1 Назвіть та опишіть основні рівні організації життя.

2 Назвіть та опишіть критерії виду.

3 Які особливості життєвого циклу вірусів?

4 Якими є сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів?

5 Які особливості та різноманітність грибів?

10. Складіть порівняльну характеристику основних царств Еукаріотів.

11. Складіть характеристику павука-хрестовика за видовими критеріями.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ

« БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Варіант 1

Виберіть одну правильну відповідь

12. Наука, яка досліджує гриби називається 13. Визначте рівень організації життя вовка:

А альгологія А організмовий

Б систематика Б тканинний

В морфологія В клітинний

Г мікологія Г молекулярний

14. Укажіть захворювання людини, яке спричиняють бактерії: 15. Укажіть організм, клітина якого не мають ядра:

А губчаста енцефалопатія А амеба протей

Б ендемічний зоб Б бактерія

В туберкульоз В хламідомонада

Г поліомієліт Г інфузорія-туфелька

16. Знайдіть правильне твердження 17. Знайдіть правильне твердження:

А види об’єднуються в родини А види об’єднуються в порядок

Б види об’єднуються в один ряд Б види об’єднуються в царство

В класи родини об’єднуються в В класи об’єднуються в роди

Г царства об’єднуються в типи Г порядок об’єднується в родини

Установіть відповідність

18. Установіть відповідність між біологічними системами та їхніми складовими частинами:

1 клітина А особини одного виду

2 біосфера Б органели

3 популяція В усі екосистеми нашої планети

4 екосистема Г популяції різних видів, абіотичні фактори.

19. Дайте визначення поняттям:

1 Біорізноманіття

2 Критерії виду

3 Археї

4 Еукаріоти

20. Дайте розгорнуту відповідь на ТРИ запитання НА ВИБІР

1 Назвіть та опишіть основні рівні організації життя.

2 Назвіть та опишіть критерії виду.

3 Які особливості життєвого циклу вірусів?

4 Якими є сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів?

5 Які особливості та різноманітність грибів?

21. Складіть порівняльну характеристику основних царств Еукаріотів.

22. Складіть характеристику павука-хрестовика за видовими критеріями.

12.11.2020